Mindfulness tegen migraine

Home -> Middelen tegen migraine -> Mindfulness tegen migraineMindfulness tegen migraine

Enige tijd geleden werd ik via mijn site benaderd door Dick de Ruiter. Dick is reeds jarenlang expert op het gebied van mindfulness en de inzet hiervan tegen uiteenlopende gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en migraine. Aangezien ik de mogelijke behandelwijze van mindfulness tegen migraine en hoofdpijn jullie zeker niet wil onthouden heb ik een uitvoerig interview met Dick de Ruiter online geplaatst op mijn site.

In dit interview wordt de werking van mindfulness uitvoerig besproken en is zoveel mogelijk getracht de nadruk te leggen op de werking ervan tegen migraine. Hebben jullie zelf succesvolle ervaringen met mindfulness tegen migraine? Schroom dan niet om mij dit te laten weten zodat ik hier een stukje over kan plaatsen op mijn website en we elkaar zo kunnen helpen op weg naar een permanente oplossing tegen migraine!

Uitwisseling met de docent van een nascholing

Mindfulness is een woord dat steeds vaker opduikt in de populaire, maar ook in de vakliteratuur. Moleculair bioloog en schrijver Jon Kabat-Zinn (1944) is pionier in het toepassen van het concept mindfulness in de westerse geneeskunde en de maatschappij.

“Mindfulness vormt de grondslag van de kunst om zin te geven aan je leven. Dat staat los van het boeddhisme. Het heeft te maken met vrijheid,” zegt Kabat-Zinn, vebonden aan de universiteit van Massachusetts. “Mindfulness werkt zo goed, dat het feit dat de methode uit het boeddhisme komt irrelevant is.” In zijn functie als emeritus professor medicijnen aan de University of Massachusetts Medical School ontwikkelde Kabat-Zinn het systeem dat inmiddels bekend staat als Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), en begon hij – inmiddels meer dan 30 jaar geleden – de eerste MBSR kliniek in het universiteitsziekenhuis.

Vooral de laatste decennia kwam uit onderzoek naar voren dat ontspanning en meditatie de toestand van patiënten die lijden aan allerlei ziekten, van psoriasis tot kanker en ook bij lijders aan hoofdpijn en migraine, aanzienlijk kunnen verbeteren.
Tegenwoordig zijn er al meer dan tweehonderd medische centra in de Verenigde Staten en in andere landen die dit MBSR model toepassen, als aanvulling bij conventionele therapievormen. Volgens Kabat-Zinn is mindfulness het gewaar zijn van je eigen ervaring op het moment dat deze plaatsvindt, terwijl je daarbij niet bezig bent met wat nog komen gaat of wat al geweest is. Je bent niet op welke manier dan ook afgeleid van de essentie van het leven in het nu. “Het gaat echt om het aandachtig zijn; bewust, in het nu, en op een niet-oordelende manier. Disciplines als meditatie, yoga of oosterse krijgskunst kunnen het proces ondersteunen, maar mindfulness is in wezen een ‘aanvaarding’ of het ‘op gelijke voet komen te staan’ met de dingen zoals ze zijn. Niet op een passieve, teruggetrokken manier, maar juist actief en heel bewust,” aldus Kabat-Zinn. Daarbij wordt een onderdeel van deze benadering, de mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) steeds meer een aanvaard onderdeel van de reguliere geneeskunde. De mogelijkheden zijn legio, onder meer bij de behandeling van depressie, stress, pijn- of angststoornissen.

 

KLIK HIER VOOR MIJN UNIEKE METHODE OM
MIGRAINE DEFINITIEF TE STOPPEN

 

Ook in Nederland schieten activiteiten rondom het thema als paddenstoelen uit de grond, met als eerste basis de Radboud Universiteit van Nijmegen en onderzoeker hoogleraar psychiatrie Anne Speckens aldaar. Maar ook in andere steden zoals Amsterdam en Rotterdam is inmiddels al veel te doen op dit gebied. Vooral op therapeutisch gebied biedt mindfulness bijzondere mogelijkheden, zowel voor de behandelende medicus als voor de patiënt zelf, en tevens zowel preventief als curatief. Zoals Kabat-Zinn zelf zegt: “Met mindfulness laat je de patiënt zelf participeren in zijn genezingsproces.”

Een bijzonder nascholingstraject tijdens mindullness tegen migraine

We ontmoeten Dick de Ruiter tijdens een terugkomdag van een van zijn nascholingen voor huisartsen en specialisten, met als thema mindfulness (MFN) in de praktijk. Een gewone ruimte in een hotel in Bunnik. Een stuk of twaalf personen zijn aanwezig, allen uit de medische sector. Zij komen graag naar deze nascholing, want ze voelen zich na afloop opgeladen en ontspannen in plaats van uitgeput, zoals meestal bij een nascholing het geval is. Een aantal heeft zelfs aangegeven elk halfjaar weer terug te willen komen.

Het blijkt meteen dat Dick heel praktisch en nuchter te werk gaat, zonder veel poeha of getheoretiseer. De opzet van de workshop is twee dagen intensieve kennismaking met wat mindfulness is en hoe de medicus hier zelf iets mee kan doen. Dat is de manier om – met die kennis – patiënten eventueel door te verwijzen, als dat van toepassing is. Enkele maanden later volgt dan een terugkomdag, waarin blijkt in hoeverre dit alles is blijven hangen en hoe de deelnemers een en ander in hun eigen praktijk konden inbouwen en toepassen. Hierin kan op deze dag dan nog worden bijgestuurd en geadviseerd. Dit werkt tussen de deelnemers onderling inspirerend en veelal valt dan pas het kwartje! Tijdens de terugkomdag komt ook een psycholoog vertellen over de toepassing van MFN in haar groepspraktijk waarin zij diverse patiënten met uiteenlopende klachten, zowel lichamelijk als psychisch, behandelt.

De workshop wordt verzorgd door een bureau dat normaliter reguliere nascholingen aanbiedt voor geaccrediteerde onderwerpen. Na inmiddels negen geslaagde weekends en diverse terugkomdagen kan men terugkijken op een bijzonder waardevolle samenwerking, met vrijwel 100% tevreden deelnemers.

 

KLIK HIER VOOR MIJN UNIEKE METHODE OM
MIGRAINE DEFINITIEF TE STOPPEN

 

Terug naar de docent, Dick de Ruiter (1951). Hoe is deze ontwikkeling gegaan? “Uiteraard hebben wij ook moeten leren, en de aanpak is in de loop van ruim een jaar duidelijk bijgesteld en aangepast aan de wensen vanuit de groepen. Maar we hebben het gevoel dat er ook bij deze doelgroep (en andere, denk aan leerkrachten en mensen uit de zorginstellingen die vaak te maken krijgen met overmatige stress) een grote behoefte is aan nuchterheid en helderheid over de praktische toepassing van MFN, zowel voor de arts/therapeut zelf – waardoor het functioneren in hoge mate bevorderd kan worden – alsook met de mogelijkheid tot doorverwijzing naar een landelijk netwerk van mensen die al MFN in hun praktijk aanbieden, individueel of in groepsverband.”

"Wat is uw eigen achtergrond?" Dick: “Voordat ik naar Frankrijk vertrok (2003, red.) had ik in het oosten van Nederland een yogapraktijk met tweemaal per jaar 180 leerlingen met bij de afsluiting inmiddels 33 jaar leservaring. Vanuit mijn leerlingen kwam al eind zeventiger jaren de vraag of zij die zalige ontspanningsoefeningen uit de les ook thuis konden ervaren. Van daaruit kwam de eerste Oasis opname voort (toen nog op cassette, later op cd uiteraard) en de Begeleide Diepteontspanning. Die opname, plus nog een andere cd met diverse meditatievormen, krijgen de deelnemers aan de nascholingen overigens mee naar huis als onderdeel van de kennismaking met mindfulness.

Blijkbaar werkt mijn stem, in combinatie met speciale klanken en natuurgeluiden, heel rustgevend. Hieruit ontstond een serie opnamen, die nu inmiddels is uitgegroeid tot 22 titels. Een van de cd’s heeft hoofdpijn en migraine in combinatie met mindfulness als thema en dit is een van de meest geliefde uit de serie.

Momenteel heb ik mijn domein aan de rand van de Pyreneeën, waar ik het hele jaar door gasten ontvang en begeleid die met allerlei klachten bij mij komen. Hieronder ook zeer veel hoofdpijn- en migrainepatiënten met uiteenlopende klachten over hoofdpijn en migraine.
In de tachtiger jaren heb ik ook zelf het nodige onderzoek gedaan. Onder meer met de Mind Mirror; een vereenvoudigd eeg-toestel waarmee ik de effecten van mijn methode vrij nauwkeurig kon vastleggen. Hierbij richtte ik me op de balans tussen de hersenhelften, trainering naar een alfa-, theta- of deltatoestand en ook de werking van subliminale programmering, waar dr. Merkelbach van de Rijksuniversiteit Limburg begin negentiger jaren een studie aan wijdde.

Subliminale programmering is een techniek waarbij de gesproken tekst vrijwel onhoorbaar in de muziek verweven is, waardoor de woorden niet of nauwelijks bewust hoorbaar zijn maar deze wel duidelijk waarneembaar zouden zijn zonder de muziek. Het bijzondere hiervan is dat de suggesties wel door het onderbewustzijn worden geregistreerd, waardoor de programmering toch plaatsvindt. Uiteraard wordt in mijn achtergrondinformatie duidelijk aangegeven wat men ‘binnenkrijgt’. Dit werd ook duidelijk aangetoond door andere vooraanstaande onderzoekers, zoals de Amerikaanse arts Eldon Taylor, die er meerdere boeken over schreef.

Toch was het voor mij vooral ook de praktijkervaring (inmiddels meer dan 60.000 tevreden luisteraars) waaruit bleek dat deze eenvoudige benadering zijn vruchten afwierp. Het enige cruciale element voor een positieve werking is de motivatie om (vrijwel) dagelijks te luisteren gedurende een bepaalde periode – meestal een tot twee maanden - en soms langer. Dat kan in bed zijn voor het inslapen, of juist ’s ochtends als positieve start van de dag. Een doorsnee van verhalen van luisteraars is overigens te vinden op mijn website.”

Dick vertelt verder: “Basis van mijn lessen is steeds geweest het proberen om volkomen in het hier en nu te zijn, tijdens alles wat je in de dagelijkse praktijk meemaakt. Dat is precies wat men dus momenteel mindfulness noemt. Tijdens zo’n mindfulness nascholing in mei 2009 vroeg een van de aanwezige artsen of het wellicht mogelijk was om een reeks opnamen direct als download op de website aan te bieden met als thema’s moeilijk te behandelen klachten, veelal van psychosomatische aard, zoals hoofdpijn, migraine, maagdarmstoornis, slapeloosheid of vermoeidheid. Hiermee ben ik aan de slag gegaan, en nu is er sinds kort de eerste uit deze serie Oasis Synthese beschikbaar, bedoeld voor patiënten met hoofdpijn en migraine.

 

KLIK HIER VOOR MIJN UNIEKE METHODE OM
MIGRAINE DEFINITIEF TE STOPPEN

 

Men kan een volledig mindfulness pakket downloaden met een video van eenvoudige preventieve oefeningen, een uitvoerige achtergrondinformatie en acht luistertracks met ademhaling, ontspanning, visualisatie, positieve programmering en harmoniserende klanken. Deze oefeningen kunnen zowel overdag als ’s avonds in bed beoefend worden en voor zowel ter preventie van klachten als om te gebruiken tijdens een hoofdpijnaanval, om diep te ontspannen en om volledig los te kunnen laten. Deze benadering komt geenszins in de plaats van een reguliere aanpak van de klacht, maar eerder een welkome aanvulling die iedereen zonder problemen thuis in praktijk kan brengen (contra-indicaties worden duidelijk vermeld).”

De arts of therapeut kan nu simpelweg een patiënt wijzen op de mogelijkheid tot downloaden van dit mindfulness programma voor hoofdpijn- en migrainepatiënten, om het vervolgens zelf te branden op twee cd’s. Men hoeft dan alleen nog maar te gaan luisteren en de rest gaat vanzelf. Op grond van Dick zijn eigen ervaring met cliënten mag men, afhankelijk van de duur en de ernst van de klachten, in de meeste gevallen binnen een maand, maar soms ook al eerder, positieve resultaten verwachten van de programmering.

Meer informatie over mindfulness, de cd en mp3-download Hoofdpijn en Migraine van Dick de Ruiter is te vinden op zijn website: www.maisondesmiracles.nl.

Schrijf u hieronder in om op de hoogte te blijven van alle nieuwe informatie over mindfullness tegen migraine en meer... :

naam:

email:
 

Laatste ervaringen 

 
  wat een ervaring
Hallo Johan,

Pas vanaf week 2 ben ik ook echt oefeningen en adviezen op gaan volgen. De eerste resultaten worden al merkbaar! In plaats van meerdere aanvallen per week zijn het er nu slechts enkelen. Ik heb zeker hoop dat het er de komende weken NOG minder worden.

Bedankt dat je dit zo uitgebreid hebt uitgewerkt.

Nogmaals bedankt!

Johan de V. - RotterdamDeel deze pagina op:

 
 
 
  Copyright © 2021 stopmigraine.be | Disclaimer | Links | Design by YOURwebstek